top of page

Acerca de

About

Takk for samarbeidet i 2021!

Denne høsten har virkelig flydd avgårde.  Plutselig er det desember og julen har kommet på besøk.

Vi opplever heldigvis at det har vært stor aktivitet i våre medlemsbedrifter.  Dette har også gjenspeilet BHT-aktiviteten, hvor vi har fått bistått dere med ulike aktiviteter.

 

I sommer ble hjemmesiden til Bedriftshelsetjenesten i Sykkylven oppdatert og vi håper denne har gitt dere mer informasjon og mulighet til å bestille både kurs, hurtigtester og vaksinering på en enklere måte.

 

I Norge må bedriftshelsetjenester godkjennes gjennom en godkjenningsenhet i Arbeidstilsynet. Vi er stolte og glade for at vi i 2021 fikk nok en godkjenning som bedriftshelsetjeneste i fem nye år.  Arbeidstilsynet skriver følgende om at vi som BHT oppfyller kriteriene:

 • Er organisert i en tjeneste

 • Har et tverrfaglig personale som dekker kravene til kompetanse og volum

 • Har et kvalitetssystem  som skal sikre:

  • oppfølging av virksomheten

  • et relevant tjenestespekter

  • kvalitet på tjenestene

  • målrettet kompetanseutvikling

 • Er samlet sett i stand til å bistå virksomheten med systematisk HMS-arbeid på en god måte

 

Vi opplever at våre medlemsbedrifter har blitt gode på smittevern gjennom de snart to årene som har gått siden pandemien kom. Selv hvor mye vi hadde håpet på en litt mer normal hverdag, ser det ut som vi må leve med coronasmitte også i 2022. Det vil fortsatt være søkelys på smittevern, vaksinering og testing. Smitten har siste tiden vært økende, de nasjonale tiltakene er inngripende og det er mye som er uforutsigbart med coronaviruset. Likevel øker kunnskapen om både hva som virker og hva man bør unngå. BHT sine råd er å følge de nasjonale og kommunale anbefalingene og føringene. Vi i BHT har bistått med råd og veiledning, risikovurderinger og hurtigtesting av ansatte. Dette vil vi holde frem med. Vår oppfordring er; Ta vaksinen dersom du har mulighet for det! Fyll på med booster når du får tilbud om dette.

Det ser dessverre ut som at det fortsatt blir tøffe tider, og da tenker vi spesielt på de som blir alvorlig syke, de som står i frontlinjen og yter helsehjelp hver dag, kommunenes ansatte som organiserer og administrerer etter TISK-regimet, helsevesenet generelt, kultur- og restaurantbransjen, alle ansatte i skolene/ SFO, barnehageansatte, industriarbeidere, butikkpersonell, og mange, mange flere. Dette er alle ansatte som ikke har mulighet for hjemmekontor, men som må aktivt ut i samfunnet for å gjennomføre jobben sin.

 

Vi i BHT ønsker alle sammen en riktig god og forhåpentligvis frisk julehøytid. Takk for godt samarbeid og vi gleder oss til nye treff i året som kommer! Vi tar kontakt med dere på nyåret for å gå gjennom årsrapporter og revidere BHT-planer.

Trees, Snowflakes, Wooden Background, Label, God Jul Means Merry Christmas.jpg
bottom of page