top of page
BHTlogoFargerLogo01.png
Redigert framside

Velkommen til Bedriftshelsetjenesten i Sykkylven

Vår målsetning er å jobbe sammen med bedriftene for å:

  • Fjerne sykdomsfremkallende faktorer i arbeidsmiljøet
  • Forebygge arbeidsrelaterte plager og sykdommer
  • Fremme helse og trivsel

Tilskudd til ekspertbistand

 Ved hyppig sykefravær eller langtidsfravær, kan man søke bistand hos en nøytral ekspert.

BHT i Sykkylven kan være din ekspert.

Ta kontakt for mer informasjon.

KURS

Bedriftsinterne og lovpålagte kurs:

Eks. Grunnkurs i arbeidsmiljø, HMS for ledere, ISO-opplæring, m.m

TJENESTER

Her kan du lese nærmere om hvilke tjenester vi tilbyr

KONTAKT OSS

Ønsker du å ta kontakt med oss, finner du kontaktinformasjon her.

Tjenester

Vi bistår arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten innen følgende områder:

Arbeidsgiver er ansvarlig for arbeidsmiljøarbeidet.

Tjenestene vi som BHT skal bistå med, er regulert i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, §13-2.

Lokal kjennskap og nærhet

  • Din lokale leverandør av bedriftshelsetjenester

  • Tverrfaglig kompetanse innen HMS

  • Fri og uavhengig rolle

  • Lang fartstid tilbake til 1976

  • Alle kan ta kontakt med BHT for rådgivning

  • Godkjent bedriftshelsetjeneste med de kravene som Arbeidstilsynet stiller

godkjent-bedriftshelsetjeneste.png

Hvem er vi

Redigert_edited.jpg

BHT i Sykkylven gir rådgivning i  forebyggende helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid.

 

Våre ansatte har tverrfaglig kompetanse og erfaring innen fagområdene systematisk HMS-arbeid, arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Speaking
bottom of page